Garantie

Alle VIPER schoonmaakmachines zijn in de fabriek zorgvuldig getest en gecontroleerd door een kwaliteitsmanager. Onder de voorwaarden van deze garantie zijn ze gegarandeerd vrij van materiaal- en productiefouten. Onze servicedealer zal onderdelen repareren of vervangen die, na onderzoek, materiaal- en productiefouten blijken te zijn. Bel om gebruik te maken van de garantie uw VIPER servicedealer.
    

Voor VIPER schoonmaakmachines die verkocht worden in Europa geldt:    

  • Op uw VIPER schoonmaakmachine ontvangt u een garantie op productiefouten van één jaar vanaf de aankoopdatum
  • De garantie wordt verstrekt ten tijde van de oorspronkelijke aankoop en is niet overdraagbaar
  • De VIPER servicedealer zal uw Viper schoonmaakmachine repareren binnen de garantieperiode
  • De oorspronkelijke aankoopdatum dient te worden vastgesteld door overlegging van de verkoopbon of ander verkoopbewijs door de oorspronkelijke klant
  • Alle porto- of vervoerskosten inclusief verzekering zijn voor rekening van de eigenaar. Alle andere vorderingen, van welke aard dan ook, zijn niet gedekt
  • Garantie voor VIPER schoonmaakmachines is alleen geldig in het land of de regio van aankoop. 

 

LET OP:
Deze garantie is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, zelf uitgevoerde reparaties, nalatigheid, misbruik, brand of op een VIPER-product dat is gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerde VIPER servicedealer. Ook slijtstukken (zoals bijvoorbeeld borstels, pads en zuigrubbers) vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt indien producten voor een ander doel dan het geëigende doel worden gebruikt. Lees de instructiehandleidingen en onderhoudsinstructies zorgvuldig door.
​​