CE-verklaring of Conformiteitsverklaring

Alle VIPER schoonmaakmachines die de EG binnenkomen worden getest en goedgekeurd op basis van de EG-regels door SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.
De EG-conformiteitsverklaring wordt gepubliceerd in onze Quick Start handleiding, die voor elk product kan worden gedownload.  

Bovendien is elke machine voorzien van een typeplaatje met daarop het serienummer en productiejaar, evenals het CE-keurmerk, het gewicht, het vermogen, het model, het ampèrage, de voltages en de frequentie (Hertz).

 

Uitleg over de EG-conformiteitsverklaring
De EG-confirmiteitsverklaring is verplicht voor elk apparaat dat gebruikt wordt in een EG-lidstaat, of het nu is geïmporteerd of geproduceerd in de EG en moet worden afgegeven door degene die het apparaat op de markt brengt. 

De verklaring moet worden ondertekend door een verantwoordelijke persoon bij binnenkomst in de EG.

In deze verklaring staat dat het apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen die in de verklaring worden genoemd, volgens de aangegeven normen.

De belangrijkste functie van deze verklaring is de juridische verantwoordelijkheid voor conformiteit te leggen bij degene die deze verantwoordelijkheid zou moeten dragen (en die zich op Europees grondgebied bevindt).

Aansprakelijkheid
Een apparaat dat is voorzien van een CE-keurmerk zonder dat er sprake is van een EG-conformiteitsverklaring kan voor de fabrikant of importeur een zwaardere straf opleveren dan wanneer hij een EG-conformiteitsverklaring afgeeft zonder aan de technische eisen te voldoen. Daarom is een EG-conformiteitsverklaring absoluut noodzakelijk. Hij hoeft niet direct beschikbaar te zijn, maar moet binnen redelijke tijd worden geproduceerd. 

Er bestaan twee versies, te weten een verklaring dat het product voldoet aan geharmoniseerde normen (10.1) en een verklaring voor gebruik met een technisch constructiedossier (10.2). 

De verklaring hoeft niet te worden gebaseerd op conformiteitstestrapporten, maar kan worden gebaseerd op andere conformiteitsinfomatie. Uiteraard vormen tests en het genereren van rapporten de meest betrouwbare manier om deze informatie te genereren.